XXVI edycja OLIMPIADY

Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia to ogólnopolski konkurs dla tych, którzy wiedzą, jak zdrowo i aktywnie żyć. Uczestnicy Olimpiady muszą wykazać się wiedzą dotyczącą zdrowego odżywiania, przeciwdziałania uzależnieniom, ekologii oraz znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy.

Olimpiada jest przedsięwzięciem wieloetapowym i obejmuje następujące szczeble:
 • szkolny, czyli podstawowy, 
 • rejonowy, 
 • okręgowy (inaczej wojewódzki)
 • centralny, czyli finał. 
W roku szkolnym 2017/2018 Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 7 i 8), gimnazjów oraz szkół średnich zarówno publicznych, jak i niepublicznych, z podziałem na dwie kategorie wiekowe:
 • kategoria I – uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum,
 • kategoria II – uczniowie szkół średnich.
Na każdym etapie Olimpiady uczestnicy powinni rozwiązać test dotyczący prawidłowego odżywiania, pierwszej pomocy, ekologii oraz promocji zdrowego stylu życia. Najlepsi uczestnicy etapu szkolnego, w dalszych etapach dodatkowo muszą zaprezentować swoje umiejętności, przeprowadzając akcje sportowe i prozdrowotne w swoich środowiskach lokalnych, a w finale przystępując do egzaminu z pierwszej pomocy. 
 
W tym roku po raz kolejny partnerem Olimpiady jest Coca-Cola HBC Polska
Partnerem merytorycznym jest Koło Naukowe Dietetyków Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 
Patronat honorowy nad  XXVI edycją Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia objęły:
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej,
 • Główny Inspektorat Sanitarny,
 • Krajowe Centrum ds. AIDS,
 • Instytut Żywności i Żywienia
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny. 
Jak przebiega tegoroczna edycja Olimpiady?
 
Pierwszy etap Olimpiady odbył się w szkołach w dniach 13-17 listopada 2017 r. 
Uczestnicy, którzy na etapie szkolnym otrzymali najwięcej punktów w każdej z kategorii wiekowych przechodzą do etapu okręgowego. Odbędzie się on 15 grudnia 2017 roku.
Zasady dotyczące udziału w Olimpiadzie oraz organizacji poszczególnych etapów określa Regulamin konkursu.

Instrukcja dla uczniów

Zobacz nasz FILM:

Zobacz też:

Profil Facebook - Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia

Profil Facebook - Zrównoważoną przyszłosć tworzymy już teraz

NAGRODA

Finaliści w kategorii II po raz kolejny powalczą o indeks na wybrany kierunek Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wyróżnieniem dla najlepszych uczestników jest również sam wyjazd na finał – olimpijczycy spędzą razem trzy dni uczestnicząc w dodatkowych szkoleniach, zdobywając nowe umiejętności, integrując się i dobrze się bawiąc.

OLIMPIADA W LICZBACH

W roku szkolnym 2016/2017 w Olimpiadzie ogółem wzięło udział ok. 34 000 uczniów z  1400 szkół. Od 2002 r. w Olimpiadzie wzięło udział prawie 450 000 uczniów.

TERMINARZ 

Etap szkolny: 13 – 17 listopada 2017 roku
Etap rejonowy: 15 grudnia 2017 roku
Etap okręgowy: 15 marca 2018 roku
FINAŁ: 24 - 27 maja 2018 roku

 

PATRONATY :